VISION / MISSION

Mission

Vi vil være den fortrukne samarbejdspartner indenfor rengøring og service i Østjylland. Vi vil kendetegnes ved højeste kvalitet, unik kundesamarbejde, kvalificerede medarbejdere med lav sygefravær og overholdelse af alle gældende love og regler.

Vision

Vi stræber efter at blive samarbejdspartner fremfor leverandør, hvor vores bæredygtige kvalitetsrengøring dokumenteres ved kvalitetssikringssystem.  Vi vil dække kundens behov indenfor serviceopgaver og være en attraktiv arbejdsplads, der uddanner sit personale.

VÆRDIER / FOKUSOMRÅDER

Vores Værdier

Passion for kvalitet

Vi brænder for at levere højeste kvalitet i alle serviceopgaver, og dette sikres ved at anvende vores kvalitetsstyringssystem. Vi stræber efter at gentage succeserne, lære af fejltagelser og udvikle idéer og metoder.

 

Synlig miljøbevidsthed

Alle produkter, der anvendes og vores biler er miljøvenlige. Vi sætter hver eneste dag en ære i at bidrag positivt til kundernes og det globale samfunds sundhed og velbefindende.

 

Succes med teamwork

Med respekt for forskelligheder, kundernes behov, ønsker og ansatte, støtter vi hinanden indbyrdes for at nå vores fælles mål. Med vores loyale medarbejdere og en åben dialog mellem serviceledere og kunderne sikres, at hver opgave udføres med succes.

Vores Fokusområder

Fokus på effektivitet og resultater

Konstant fokus på planlægning og metoder sikre den bedste serviceudførsel. Vi stræber efter at have de laveste omkostninger, hvor vi ikke går på kompromis med kvalitet og vores medarbejderes arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fokus på størst mulig hensyn til miljøet

Med ansvarlighed, stor kendskab til vores produkter og konstant opmærksomhed på at minimere miljømæssige belastninger, vælger vi med omhu vores leverandører, midler, materialer og metoder.

Fokus på vores dygtige medarbejdere

Vi anerkender værdien af mangfoldighed og det engagement og stolthed, vores ansatte loyalt bidrager med dagligt. Vi vil bevare det enestående lave sygefravær, som giver stor stabilitet.

Fokus på synlig ledelse

Synlig ledelse i den daglige drift og stort ledelsesindhold er med til at sikre tæt kontakt, god medarbejdersupport og hurtigere responstid i forhold til kunderne.